Teraklub 

Žďár nad Sázavou z.s.

 

 

Stránky nejen pro chovatele terarijních zvířat

 

Po delší nečinnosti jsme jako občanské sdružení obnovili činnost i zde na internetu a v nejbnližší době vás budeme, jako dříve, pravidelně o této činnosti informovat.

Teraklub Žďár nad Sázavou o.s. je nezisková organizace, nezávislá na příjmech z jakýchkoli státních institucí . 

Budeme zde zveřejňovat nejen naši chovatelskou, ale i ochranářskou činnost, a chceme zde veřejně, co nejúčinněji vystupovat proti případným postupům  firem i státních institucí směřujícím k poškozování přírody, týrání zvířat a dalším nezákonným praktikám, kterých je v naší společnosti víc než dost. Za veškerou podporu z řad nejširší veřejnosti budeme vždy velmi vděčni.

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti